Terms and conditions

1. Bekräftelse
Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post.

2. Kursavgift och betalning
Kursavgiften anges i anslutning till anmälan på www.workingdogstadius.se. Betalning av kursavgiften sker med kortbetalning, direkt vid anmälan. Inget annat betalningsalternativ godkänns i dagsläget.

3. Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)
Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig, förutsatt att du inte påbörjat kursen. Har kursen påbörjats återbetalas inte kursavgiften, undantag anges i punkt 3.2. 

Om kursen startar under ångerfristen innebär det att du automatiskt lämnat ett särskilt samtycke till att kursen startats under ångerfristen, och att din ångerrätt inte omfattar kurs som genomförs under ångerfristen. 

3.1 Återtagande av anmälan efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

3.2 Med varaktigt studiehinder
Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. 

3.3 Utan varaktigt studiehinder
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt studiehinder föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

4. Meddelanden och kontakt
Working Dogstadius skickar information och meddelanden till dig med e-post till den e-postadress som du anmäler till oss. Har du inte angett en e-postadress kan information eller meddelande istället skickas med brev till adress som du har angett. Om dina kontaktuppgifter ändras ska du informera oss.

5. Ändringar av anmälningsvillkor
Working Dogstadius har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

6. Överlåtelse av avtalet
Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Working Dogstadius skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.